Hvor mye kan man få i voldsoffererstatning?

Det er store beløp som utbetales i erstatninger til voldsofre hvert år. Formålet er at den som er blitt påført skader etter handlinger som grov vold, voldtekt, seksuelle overgrep, frihetsberøvelse eller trusler skal kunne ha et så langt mulig normalt og verdig liv. Noen ganger blir man også skadet for livet. Da kan det dreie seg om […]

Les hele artikkelen...

Hvordan bli eiendomsadvokat?

En eiendomsadvokat er en advokat som spesialiserer seg innen en eller flere ulike sakstyper innenfor eiendomsrett. Her kan du lese om hva en eiendomsadvokat arbeider med, og hva du må gjøre for å kunne få en slik karriere. En advokat som er spesialisert på eiendomsrett kan jobbe i alt fra et lite og spesialisert firma, […]

Les hele artikkelen...

Ny dom i Høyesterett om skjeggkre

Høyesterett har nylig avsagt en dom hvor to boligkjøpere får avslag i sitt krav om prisavslag som følge av skjeggkre. Selger hadde, med suksess, utryddet skjeggkrebestanden og dermed rettet mangelen. Høyesterett fant at det dermed ikke var grunnlag for prisavslag for risikoen for at skjeggkrebestanden skulle blomstre opp igjen. Les hele skjeggkredommen i sin helhet […]

Les hele artikkelen...

Fikk prisavslag etter uriktige opplysninger om felleskostnader i et nytt eierseksjonssameie

LE-2018-147693 gjaldt krav om prisavslag som følge av uriktige opplysninger om felleskostnadene i et nytt eierseksjonssameie. Et ektepar hadde kjøpt en leilighet i et nytt eierseksjonssameie. I salgsprospektet var det opplyst om at energiforbruket foreløpig var ukjent, og at felleskostnadene var antatt å bli på ca. kr 1 500 per måned. Les mer om prisavslag etter […]

Les hele artikkelen...

Omfattende fuktskader – bygningsskadeforsikring

HR-2016-901-A gjelder et kjøp av en leilighet i et boligsameie, der det senere blir oppdaget omfattende fuktskader. Kjøperen blir tilkjent prisavslag av selgeren som følge av dette. Spørsmålet i saken er om dette prisavslaget skal reduseres med en forsikringsutbetaling fra bygningsskadeforsikringen i sameiet. Les mer om prisavslag og erstatning etter fuktskader her: https://www.eiendomsrett.no/rateskader-fuktskader/  Avhendingsloven § […]

Les hele artikkelen...

Barnefordelingssaker (foreldretvister) når det er påstand om vold eller overgrep

Hvordan forholder retten seg til påstander om vold eller påstander om overgrep i saker som gjelder samvær, fast bosted eller foreldreansvar? Retten skal legge til grunn “barnets beste” når den treffer dom i barnefordelingssaker, jfr. barneloven § 48. Domstolen må sikre at barnet ikke blir utsatt for vold eller overgrep. Domstolen må ta slike beskyldninger […]

Les hele artikkelen...

Gratis advokathjelp i saker mot NAV og Norsk pasientskadeerstatning

Det finnes ulike veier til fri rettshjelp og gratis advokatbistand i saker mot NAV og Norsk pasientskadeerstatning. Advokathjelp i saker mot Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har veiledningsplikt, og det blir som hovedregel ikke ansett som nødvendig å bruke rettshjelp under selve søknadsprosessen. I noen tilfelle vil Norsk pasientskadeerstatning likevel tilkjenne slik bistand, f.eks dersom […]

Les hele artikkelen...

Voldsoffererstatning og bistandsadvokat etter ran

Ran kan være en svært traumatisk opplevelse. I mange tilfelle vil den som har blitt utsatt for ran ha krav på bistandsadvokat og relativt høy oppreisning fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Les og denne artikkelen fra Advokat-teigstad.no vedr. voldsoffererstatning etter ran. Nedenfor følger et eksempel fra Borgarting lagmannsrett der skadelidte ble tilkjent kroner […]

Les hele artikkelen...

Rettigheter etter voldtekt og voldtektsforsøk

VOLDTEKT: Den som blir utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har krav på voldsoffererstatning, selv om straffesaken er henlagt. En bistandsadvokat vil hjelpe til med å utarbeide søknaden. Bistandsadvokaten dekkes fullt ut av det offentlige. Den som blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt vil få hjelp av en bistandsadvokat til å hjelpe med anmeldelse, […]

Les hele artikkelen...

Advokatbistand i barnefordelingssaker

Ved samlivsbrudd blir det ofte spørsmål om hvor barna skal bo fast, og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Kontakt en av våre erfarne barnerettsadvokater dersom du trenger advokat i en barnefordelingssak. Barnerettsgruppen i Osloadvokatene har lang erfaring med barnefordelingssaker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Vi bistår klienter over hele landet med […]

Les hele artikkelen...

Next Page »