Fildelingsdebatten

Den engelske kulturministeren Andy Burnham har kommet med et forslag om at nedlasting av musikk på internett skal bli lovlig, mot at man betaler en “bredbåndsavgift” på kroner 300 i året. Dette gjelder da også den musikken som rammes av åndsverkloven.

Problemet er selvsagt at det blir svært vanskelig, om ikke umulig, å fordele disse pengene rettferdig på de forskjellige rettighetshaverne. Jeg har derfor mine tvil på om dette forslaget er realistisk. Det er jo dessuten basert på en frivillig ordning ettersom bare de som ønsker det behøver å betale avgiften. Jeg antar at de fleste kommer til å ignorere avgiften og fortsette å laste ned musikk.

Jeg har forresten laget en webside for advokater i Oslo. Her er blant annet en kategori for advokater i Oslo som driver med åndsrett og opphavsrett.