Intetanende utleiere kommer hjem til bordell

Politiet i Oslo mottar en rekke henvendelser fra utleiere som opplever at utleieleiligheten har blitt gjort om til bordell. Viser han ikke varsomhet risikerer utleier å bli dømt etter den såkalte hallik-paragrafen, straffelovens § 202.
Intetanende utleier 
Sjokkert: “Geir-Arne” reagerte med avsky da politiet gjorde han oppmerksom
 på at det foregår sexsalg i en av de mange leilighetene han fremleier i Oslo sentrum.

 

I Straffeloven § 202 heter det at:

Den som a) fremmer andres prostitusjon eller b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte

straffes med bøter eller fengsel inntil 5 år.

Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr formidler eller etterspør prostitusjon straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder.

Med prostitusjon menes i denne bestemmelsen at en person har seksuell omgang eller handling med en annen mot vederlag.

 

Man kan med andre ord ikke bli dømt etter denne regelen med mindre man har gode grunner til å tro at det foregår sexsalg i leiligheten man leier ut. Les mer i dagens nettaviser.