Strid om lottogevinst

Jeg snublet over en interessant(?) sak på vg-nett i dag:

Rune Lona har stevnet tippelaget sitt for retten for å kreve sin del av utbyttet etter en større lottogevinst. For saksøker sin del er det snakk om 775 000 kroner. Saksøkte hevder saksøker ikke var en del av tippelaget da de traff jackpot, ettersom han ikke hadde betalt sin del av tippepengene på 9 måneder. Runa Lona erkjenner at han ikke har betalt sin del på en stund, men hevder han ved to tidligere anledninger han betalt på etterskudd og at dette hele tiden var meningen også i dette tilfellet. Problemstillingen Oslo tingrett skal ta stilling til er således om det forelå en betalingsordning der saksøker kunne betale på etterskudd. I prinsippet kan det jo tenkes at et slikt avtaleforhold er oppstått selv om de ikke har uttrykt dette direkte, for eksempel ved partenes tidligere praksis når det gjelder betalingen.