Dyreadvokater i Sveits

Sveits skal i en folkeavstemning i dag ta stilling til et forslag om bedret rettsvern for dyr. Dersom dette går i gjennom vil det ansettes egne jurister/advokater i hver av Sveits 26 kantoner. Disse skal tale dyrenes sak slik at gjennomføringen og overholdelsen av Sveits dyrevernlover blir mer effektiv. Jeg har for øvrig hørt at karikaturtegninger er i skuddet, og har med dette gleden av å presentere jussbloggens første karikaturtegning:

 

Dyreadvokat