Erstatning/Forsikring etter boligbrann og røykskader

I følge Dine Penger var det nesten like mange boligbranner i 2009 som i rekordåret 2008. Erstatningsutbetalingene fra forsikringsselskapene summerte seg til 4,6 mrd kroner kun for boligbranner.

forsikring erstatning brann

På lenken over får man en rekke tips til hvordan en kan unngå brann. Det er heller ikke alltid at forsikringsselskapene vil utbetale erstatning. Forsikringsavtalen har sikkerhetsforskrifter en må følge for ikke å risikere avkortning av erstatningen. Avkortning vil også være aktuelt der forsikringstilfellet er fremkalt ved grov uaktsomhet eller forsett. Det kan bli kostbart, selv der boligen tilsynelatende ikke er særlig skadet.

Jeg har en bekjent som jobber i et firma som bla. driver med utbedring av skader etter brann. Han fortalte om et par tilfeller der noen hadde glemt fårikålkjelen på plata i noen timer for lenge, slik at væsken kokte bort og leiligheten ble fylt med røyk. Selv om det ikke var snakk om noen brann så kostet det 6-siffrede beløp å utbedre ettersom lukten aldri vil bli borte med mindre en bruker luktfjerningsmaskiner som står og går i noen uker. Forsikringstakerene ble sittende med 20-40% av regningen selv.