Fri rettshjelp: Gratis advokatbistand

Jeg har skrevet en lengre artikkel om fri rettshjelp på Personskadeportalen.no. Her kan du lese om hvem som har krav på gratis advokat. Jeg har tatt for meg både hvilke sakstyper man kan få fri rettshjelp i, hvor mye i inntekt man kan ha før man overstiger inntektsgrensen for fri rettshjelp, samt forskjellen på fri sakførsel og fritt rettsråd. Artikkelen omfatter også reglene om egenandel. Det er også et kontaktskjema dersom en ønsker å komme i kontakt med en advokat som jobber med fri rettshjelp.

 Fri rettshjelp: Fri advokathjelp