Vilkårene for omsorgsovertakelse fra barnevernets side

Ny artikkel på Advokat i Oslo: Vilkårene for omsorgsovertakelse fra barnevernets side.

Barnevernloven § 4-12 oppstiller fire alternative vilkår for omsorgsovertakelse fra barnevernets side. I tillegg til at et av disse alternative vilkårene må være til stede, må også tilleggsvilkåret i regelens andre ledd være oppfylt. Dette vilkåret kalles “mildeste inngreps prinsipp”. Omsorgsovertakelse er et hjelpetiltak fra barnevernets side. Men barnevernet disponerer også andre hjelpetiltak, som rådgivning, tilsyn i hjemmet og plassering på familiehjem. Dersom omsorgssituasjonen kan holdes på et akseptabelt nivå ved hjelp av slike mindre inngripende tiltak vil omsorgsovertakelse ikke anses nødvendig. Kriteriet kalles dersom ofte nødvendighetskriteriet.