Erstatning etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

På personskadeportalen i dag er det skrevet en kort artikkel om tre barn som får erstatning etter å ha tatt svineinfluensavaksinen Pandemrix. Norsk pasientskadeerstatning kom til at de tre barna skal ha utviklet narkolepsi på grunn av dette legemiddelet. Tilstanden er permanent for disse barna, og NPE regner med at det blir snakk om erstatning i millionklassen. Les mer om erstatning etter personskade.