Erstatning etter yrkesskade. Spør en advokat.

På personskadeportalen kan en lese mer om erstatning etter yrkesskade. En kan også kontakte en advokat som jobber med yrkesskade for en fri vurdering av yrkesskadeerstatning.

Dersom du har blitt utsatt for en arbeidsulykke og har lidt tap på grunn av denne, vil du mest sannsynlig ha krav på å få dette tapet dekket av forsikringsselskapet til arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet yrkesskadeforsikring vil kravet kunne rettes yrkesskadeforeningen. Man kan få erstatning for både økonomisk og ikke-økonomisk skade. Eksempel på økonomisk tap er dersom du har hatt store behandlingsutgifter, transportutgifter, samt inntektstap dersom yrkesskaden medfører at man ikke lenger kan jobbe i samme grad som tidligere.