Erstatningsadvokat ved trafikkskader og yrkesskader

Det er en artikkel ute på personskadeportalen nå om hvordan er erstatningsadvokat kan bistå ved trafikkskader og yrkesskader.

Den som er skadet på arbeidsplassen eller i trafikken vil ofte ha krav på erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap. Den som er skadet på grunn av vold vil ha krav på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning eller skadevolder. Om du er utsatt for svikt i helsehjelpen kan du ha krav på erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning. Kontakt en erstatningsadvokat via personskadeportalen dersom du har spørsmål omkring dette.