Taket på voldsoffererstatningsordningen

Justisdepartementet har foreslått å øke taket på voldsoffererstatning fra kroner 3,1 millioner (40G) til ca. 4,7 millioner kroner (60G). Her er en artikkel på Din Erstatningsadvokat der det argumenteres for å oppheve taket på voldsoffererstatningen. Kort fortalt er begrunnelsen for maksgrensen at ordningen finansieres av alle skatteytere, og at det da er urimelig at skattyterne skal dekke en levestandard for skadelidte utover det normal inntekt og forbruk tilsier. Dette kan imidlertid slå galt ut for alvorlige skadde, unge skadelidte.