Hvor mye kan man få i voldsoffererstatning?

Det er store beløp som utbetales i erstatninger til voldsofre hvert år. Formålet er at den som er blitt påført skader etter handlinger som grov vold, voldtekt, seksuelle overgrep, frihetsberøvelse eller trusler skal kunne ha et så langt mulig normalt og verdig liv. Noen ganger blir man også skadet for livet. Da kan det dreie seg om […]

Les hele artikkelen...