Bistandsadvokater

En bistandsadvokat er en advokat som fornærmede og etterlatte som er utsatt for visse ugjerninger har krav på. Bistandsadvokater har kompetanse innen strafferett, straffeprosess og erstatning etter personskade. Jeg har skrevet en informativ liten artikkel om bistandsadvokat på advokatoslo. Kort fortalt går ordningen ut på at de som har blitt utsatt for grov vold eller […]

Les hele artikkelen...

Fri rettshjelp: Gratis advokatbistand

Jeg har skrevet en lengre artikkel om fri rettshjelp på Personskadeportalen.no. Her kan du lese om hvem som har krav på gratis advokat. Jeg har tatt for meg både hvilke sakstyper man kan få fri rettshjelp i, hvor mye i inntekt man kan ha før man overstiger inntektsgrensen for fri rettshjelp, samt forskjellen på fri […]

Les hele artikkelen...

Advokat, erstatning etter trafikkskade

Dersom du har blitt skadet i en trafikkskade vil det være lurt å kontakte en advokat slik at du får den bistand du trenger og samler den dokumentasjonen du trenger i forhold til erstatning fra forsikringsselskapet. På advokatoslo.net har jeg skrevet noen korte ord om trafikkskade, yrkesskade, pasientskade og voldsoffererstatning. Det er også en samleartikkel om personskade […]

Les hele artikkelen...

Mobilforsikring

Har dere sett den fantastiske hovedartikkelen i VG Nett i dag? Om mobilforsikringen til Tom Kristensen. Tom har jo skrevet masse bøker “(En kule, Dødsriket, Dypet)” og en av kompisene hans jobber i VG, så når det først skjer noe med sønnens mobil og han må bruke mobilforsikringen så forventer han at det blir fikset umiddelbart. Derfor […]

Les hele artikkelen...

Dyreadvokater i Sveits

Sveits skal i en folkeavstemning i dag ta stilling til et forslag om bedret rettsvern for dyr. Dersom dette går i gjennom vil det ansettes egne jurister/advokater i hver av Sveits 26 kantoner. Disse skal tale dyrenes sak slik at gjennomføringen og overholdelsen av Sveits dyrevernlover blir mer effektiv. Jeg har for øvrig hørt at karikaturtegninger […]

Les hele artikkelen...

Ordensvakter

På VG Nett i dag kan vi lese om dørvaktene på Onel Donalt i Oslo som angivelig skal ha mishandlet en 26 år gammel frisør. Rettsaken mot dørvaktene pågår denne uken i Oslo Tinghus. Dørvakter har ingen politimyndighet eller liknende. Deres rett begrenser seg i utgangspunktet til det samme som resten av befolknningen. De kan forsvare seg, […]

Les hele artikkelen...

Drapstrusler på facebook

I VG i dag kan vi lese om Viggo Kristiansen som blir drapstruet og sjikanert på facebook. Folk syntes ikke å forstå at det de skriver på facebook i prinsippet kan anses like alvorlig som å si noe direkte til en person. Det er for eksempel en som har kommentert at han ville drept Viggo […]

Les hele artikkelen...

Erstatning/Forsikring etter boligbrann og røykskader

I følge Dine Penger var det nesten like mange boligbranner i 2009 som i rekordåret 2008. Erstatningsutbetalingene fra forsikringsselskapene summerte seg til 4,6 mrd kroner kun for boligbranner. På lenken over får man en rekke tips til hvordan en kan unngå brann. Det er heller ikke alltid at forsikringsselskapene vil utbetale erstatning. Forsikringsavtalen har sikkerhetsforskrifter en […]

Les hele artikkelen...

Bør foreldre kunne nekte barna arv – pliktdel/testamente

Etter arveloven har barna rett på 2/3 av arven, evt. begrenset til 1 million kroner. Det er dette som kalles pliktdelsarven. Utover dette kan arvelater disponere formuen ved testamente som hun vil. Hovedbegrunnelsene bak reglene om pliktdelsarv er å motvirke at barna kjemper for foreldrenes gunst, motvirke press fra foreldrene om valg av f.eks utdanning […]

Les hele artikkelen...

Google-sjefer dømt for støtende video

Høsten 2006 lastet noen elever ved en skole i Turin, Italia, opp en video på Google Video som viste at de plaget en autistisk medelev. Politiet i Turin meldte i fra til Google, som umiddelbart fjernet videoen. Google hjalp så politiet i etterforskningen. Likevel ble fire google-sjefer siktet og derav ble tre dømt for “failure […]

Les hele artikkelen...

« Previous PageNext Page »