Gruppesøksmål / Garanterte spareprodukter

Jeg kom over en interessant artikkel i VG i dag.

Bankene har jo lenge solgt såkalte “garanterte spareprodukter” til forbrukere. Disse går ut på at banken forvalter pengene i spennende markeder som “SuperGarantertOljeAsia” etc., men med en høy andel i obligasjoner. Kunden er garantert å få tilbake innskuddet sitt uansett hvor dårlig det går med forvaltningen av pengene. Veldig mange som har kjøpt disse spareproduktene har lånefinansiert kjøpet i samme bank (gjerne på oppfordring av banken, og til høy rente). Mange av disse kundene er derfor tapt penger på grunn av renter og gebyrer til banken.

På vegne av disse forbereder Advokatfirmaet Ræder et giganstisk gruppesøksmål. Bankene burde forstått at kundene ikke kunne tjent penger på disse produktene.

Garanterte spareprodukter er for øvrig blitt ulovlig å selge til forbrukere etter en lovendring i år.