Hvem eier månen?

En vanlig måte for stater å erverve territorium er gjennom okkupasjon av herreløst land. Dette er selvsagt ikke aktuelt lenger, da alle landområder allerede er oppdaget. Men hva med månen? Vil det at USA var de første til å plante et flagg på månen for 40 år siden tilsi at de har rettigheter i månen, som for eksempel eierskap? Den gjennomsnittlige amerikaner mener sannsynligvis det.

Hvem er månen?Det finnes flere selskaper som selger tomter på månen, for eksempel MoonEstates.com. Her får du 1 mål for 160 kroner, og 10 mål for en tusenlapp. Det at de selger det med en viss humoristisk undertone er vel og bra, men det finnes andre selskaper som regelrett har lurt godtroende amerikanere til å bruke titusenvis av dollar i tro om at de investerer i eiendom på månen. Det er selvsagt bare lureri. Og hvis man er dum nok til å tro at du får noe annet enn et diplom på veggen så fortjener man å bli lurt.

 Så hvem eier månen?
Det nærmeste vi kommer en regulering av territoriet på månen er i konvensjon om månen og andre himmellegemer av 5. desember 1979. Konvensjonen er ratifisert av 15 stater, dog verken av USA, Kina, Russland eller Japan.

Det følger av art. 3 at månen kun skal bli brukt for fredelige formål. Videre følger det av art. 4 at utforskningen av månen skal komme hele menneskeheten til gode, i alle staters interesse uavhengig av deres økonomiske og vitenskapelige utvikling. Etter art. 8 kan alle stater lande på månen med maskiner, installasjoner og personell hvor som helst på månen.

Det mest interessante for vårt spørsmål er art. 11, der det heter i nr. 1 at månen og dets ressurser er menneskehetens felles arv. Og i nr. 2 at ingen stater kan ta hevde suverenitet over månens territorium ved okkupasjon eller andre måter. Etter nr. 3 kan ingen stater, organisasjoner eller fysiske personer kreve eierskap verken på månens overflate eller under overflaten.

Les mer om:
Folkerett på Jusped.no