Oppreisning for feilaktig voldtektsdom

I dag skriver Dagbladet om en Oslo-mann som krever en halv million kroner etter å ha blitt frifunnet for voldtekt i lagmannsretten. Det tok 2,5 år fra han ble siktet til han ble frifunnet, og det har selvfølgelig medført enorm belastning for han og hans nærmeste. Etter straffeprosesslovens § 444 som regulerer oppreisning for feilaktig forfølging fra rettsvesenet har man rett til erstatning av staten dersom han blir frifunnet, eller dersom forfølgingen av ham blir innstilt av politiet. Ansvarsgrunnlaget er objektivt, det vil si at det ikke kreves skyld fra rettsvesenets side.

Oppreisningsbeløpene kan bli betydelige, særlig hvor vedkommende har sonet fengselsstraff. I Liland-saken fikk skadelidte 10 millioner i opreisning for 14 år i fengsel. Og i en annen nyere dom fikk vedkommende 3 millioner for 2 år i fengsel.

Les mer om erstatningsrett: 
Jusped.no: Erstatningsrett