Over 200 jusstudenter mistenkes for juks ved UiB

Over 200 fremtidige “moralens voktere” er mistenkt for juks i forbindelse med en obligatorisk innleveringsoppgave ved Universitetet i Bergen. Fakultetet har tatt i bruk et digitalt program som leter etter likheter i de innleverte tekstene opp mot nettsteder og tidligere besvarelser. I tilfeller av påfallende likhet har oppgavene blitt manuelt sjekket opp mot hverandre, og det er dette resultatet som nå har blitt lagt frem for universitetets klagenemd.

Det er tillatt å samarbeide, men besvarelsen skal være et selvstendig arbeid. Det er strenge regler i forhold til å oppgi kilder. Ettersom svært mange av de innleverte besvarelsene er påfallende like uten at det finnes noen logisk forklaring på dette i kildehenvisningene tyder dette på at studentene har samarbeidet langt utover det tillatte.

Selv kjenner jeg ikke godt til forholdene ved UiB, ettersom jeg selv studerer Juss ved UiO. Men det er ikke grunn til å tro at karakterpresset i Bergen er noe annerledes enn i Oslo. Advokatfirmaene sier rett ut at “vi krever B eller bedre”. I annonser for traineestillinger i det offentlige står det at det kreves “A” eller “Beste karakter”. For ambisiøse jusstudenter med eksamensangst kan det kanskje være lett å falle for fristelsen. Men det kan og være andre grunner til at så mange har blitt tatt for juksing. Uten at jge kjenner til de små innleveringsoppgavene eller pensumsituasjonen i Bergen er det jo lett å tenke at de fleste kanskje tyr til standard pensum når de løser oppgavene. Og ved teorioppgaver vil jo muligens besvarelsene bære preg av dette ved at vi får hundrevis av besvarelser som i realiteten er omformulerte versjoner av læreboka. Setter pris på om noen bergensstudenter kan gi en kommentar om dette i kommenarfeltet.