Rekorderstatning etter trafikkulykke

Stig Kleiven fra Lom har i tingretten blitt tilkjent 15,1 millioner kroner i erstatning fra forsikringsselskapet etter at han i en trafikkulykke i oktober 2000 ble lam fra brystet og ned.

Forsikringsselskapet skal i utgangspunktet tilbudt han 5 millioner kroner, men nå har han altså blitt tilbudt tre ganger så mye. Det har gått nesten 8 år fra ulykken til han har fått dom for erstatningskravet. Selskapet kan fortsatt anke dommen. Jeg antar at de vil veie muligheten for et bedre resultat opp mot den den negative PR slike saker bringer med seg.