Torrentspy dømt til å betale 550 millioner i erstatning

I dag medler dagbladet om at torrentgiganten Torrentspy i en amerikansk domstol er dømt til å betale 500 millioner kroner i erstatning til rettighetshaverne. Torrentspy erklærte seg samtidig konkurs, så det kan tenkes at pengene nok ikke kommer de stakkars rettighetshaverne til gode.

Det som jeg syntes er mest interessant med slike nyheter er å lese kommentarene under artikkelen. Typiske idiotiske utsagn: “torrent bare formidler nedlastningsgreier,  så de gjør ikke noe umoralsk…det er ikke stjeling..musikk og film burde være gratis…det er bra at jeg laster ned albumet, for da går jeg kanskje på konserten..ingen som taper noe på at jeg laster ned”.

Velartikulert som jeg er tillater jeg meg å bruke uttrykket “Super-LOL” om slike kommentarer. Det ER umoralsk, og det BURDE være ulovlig.