Google-sjefer dømt for støtende video

Høsten 2006 lastet noen elever ved en skole i Turin, Italia, opp en video på Google Video som viste at de plaget en autistisk medelev. Politiet i Turin meldte i fra til Google, som umiddelbart fjernet videoen. Google hjalp så politiet i etterforskningen. Likevel ble fire google-sjefer siktet og derav ble tre dømt for “failure to comply with the Italian privacy code”, altså brudd på personvernet.

Å holde de ansatte i en plattform som Google Video, Youtube, facebook etc. ansvarlig for alt som blir lastet opp er omtrent like absurd som holde direktørene i posten ansvarlig for innholdet i brevene de distribuerer.

Les mer på googles blogg