Erstatningsadvokat etter trafikkskade

Dersom du har skadet deg i en bilulykke, motorsykkelulykke eller motorvogn for øvrig, vil du har krav på erstatning for økonomisk tap, samt muligens menerstatning og oppreisning. Les mer og kontakt med erstatningsadvokat ang. trafikkskade Bilansvarsloven forutsetter at alle motorkjøretøyer har ansvarsforsikring. Forsikringen dekker de som blir skadet, om det så er den uaktsomme sjåføren. […]

Les hele artikkelen...

Vilkårene for omsorgsovertakelse fra barnevernets side

Ny artikkel på Advokat i Oslo: Vilkårene for omsorgsovertakelse fra barnevernets side. Barnevernloven § 4-12 oppstiller fire alternative vilkår for omsorgsovertakelse fra barnevernets side. I tillegg til at et av disse alternative vilkårene må være til stede, må også tilleggsvilkåret i regelens andre ledd være oppfylt. Dette vilkåret kalles “mildeste inngreps prinsipp”. Omsorgsovertakelse er et […]

Les hele artikkelen...