Bistandsadvokater

En bistandsadvokat er en advokat som fornærmede og etterlatte som er utsatt for visse ugjerninger har krav på. Bistandsadvokater har kompetanse innen strafferett, straffeprosess og erstatning etter personskade. Jeg har skrevet en informativ liten artikkel om bistandsadvokat på advokatoslo. Kort fortalt går ordningen ut på at de som har blitt utsatt for grov vold eller sedelighetsforbrytelser (samt en del andre forbrytelser) får oppnevnt en advokat til å ivareta deres interesser i forhold til straffesaken og erstatning. Ordningen gjelder også forsøk eller medvirkning til slike handlinger.