Taket på voldsoffererstatningsordningen

Justisdepartementet har foreslått å øke taket på voldsoffererstatning fra kroner 3,1 millioner (40G) til ca. 4,7 millioner kroner (60G). Her er en artikkel på Din Erstatningsadvokat der det argumenteres for å oppheve taket på voldsoffererstatningen. Kort fortalt er begrunnelsen for maksgrensen at ordningen finansieres av alle skatteytere, og at det da er urimelig at skattyterne […]

Les hele artikkelen...