Advokatbistand i barnefordelingssaker

Ved samlivsbrudd blir det ofte spørsmål om hvor barna skal bo fast, og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Kontakt en av våre erfarne barnerettsadvokater dersom du trenger advokat i en barnefordelingssak. Barnerettsgruppen i Osloadvokatene har lang erfaring med barnefordelingssaker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Vi bistår klienter over hele landet med […]

Les hele artikkelen...

Erstatningsadvokat ved trafikkskader og yrkesskader

Det er en artikkel ute på personskadeportalen nå om hvordan er erstatningsadvokat kan bistå ved trafikkskader og yrkesskader. Den som er skadet på arbeidsplassen eller i trafikken vil ofte ha krav på erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap. Den som er skadet på grunn av vold vil ha krav på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning eller skadevolder. […]

Les hele artikkelen...