Rettigheter etter voldtekt og voldtektsforsøk

VOLDTEKT: Den som blir utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har krav på voldsoffererstatning, selv om straffesaken er henlagt. En bistandsadvokat vil hjelpe til med å utarbeide søknaden. Bistandsadvokaten dekkes fullt ut av det offentlige. Den som blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt vil få hjelp av en bistandsadvokat til å hjelpe med anmeldelse, […]

Les hele artikkelen...