Advokatbistand i barnefordelingssaker

Ved samlivsbrudd blir det ofte spørsmål om hvor barna skal bo fast, og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Kontakt en av våre erfarne barnerettsadvokater dersom du trenger advokat i en barnefordelingssak.

Barnerettsgruppen i Osloadvokatene har lang erfaring med barnefordelingssaker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Vi bistår klienter over hele landet med barnerett og barnevernssaker.

Spørsmål om fast bosted og samvær skal avgjøres etter hva som er til barnets beste, jfr. barneloven § 48. Dette er en konkret helhetsvurdering i hver sak, men domstolene har utkrystallisert visse momenter som er vanlige å legge vakt på, som f.eks hensynet til status quo.