Hever grensen for voldsoffererstatning

Regjeringen åpner for at grensen for hvor mye en kan få i voldsoffererstatning økes fra 3,1 til 4,7 millioner kroner. Dette betyr at mange av ofrene etter terrorhandlingene kan få mer i voldsoffererstatning.

Mange bistandsadvokater har reagert på at det i det hele tatt er noen maksgrense for voldsoffererstatning. Grensen har dårlige grunner for seg, og taket burde fjernes. Det finne eksempler fra rettspraksis på at unge skadelidte etter bilulykker har fått over 10 millioner i erstatning, og da har mesteparten relatert seg til pleie- og omsorgsutgifter.