Rettigheter etter voldtekt og voldtektsforsøk

VOLDTEKT: Den som blir utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk har krav på voldsoffererstatning, selv om straffesaken er henlagt. En bistandsadvokat vil hjelpe til med å utarbeide søknaden. Bistandsadvokaten dekkes fullt ut av det offentlige.

Den som blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt vil få hjelp av en bistandsadvokat til å hjelpe med anmeldelse, samt under etterforskning og straffesak, samt med å søke om voldsoffererstatning. Mange voldtekter blir henlagt på grunn av bevisets stilling, eller fordi fornærmede ikke anmelder før det har gått mange år. Man kan likevel ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Les mer om bistandsadvokat og voldsoffererstatning ved voldtekt hos personskadeportalen.