Voldsoffererstatning og bistandsadvokat etter ran

Ran kan være en svært traumatisk opplevelse. I mange tilfelle vil den som har blitt utsatt for ran ha krav på bistandsadvokat og relativt høy oppreisning fra skadevolder eller fra Kontoret for voldsoffererstatning. Les og denne artikkelen fra Advokat-teigstad.no vedr. voldsoffererstatning etter ran. Nedenfor følger et eksempel fra Borgarting lagmannsrett der skadelidte ble tilkjent kroner […]

Les hele artikkelen...