Gratis advokathjelp i saker mot NAV og Norsk pasientskadeerstatning

Det finnes ulike veier til fri rettshjelp og gratis advokatbistand i saker mot NAV og Norsk pasientskadeerstatning. Advokathjelp i saker mot Norsk pasientskadeerstatning Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har veiledningsplikt, og det blir som hovedregel ikke ansett som nødvendig å bruke rettshjelp under selve søknadsprosessen. I noen tilfelle vil Norsk pasientskadeerstatning likevel tilkjenne slik bistand, f.eks dersom […]

Les hele artikkelen...