Barnefordelingssaker (foreldretvister) når det er påstand om vold eller overgrep

Hvordan forholder retten seg til påstander om vold eller påstander om overgrep i saker som gjelder samvær, fast bosted eller foreldreansvar? Retten skal legge til grunn “barnets beste” når den treffer dom i barnefordelingssaker, jfr. barneloven § 48. Domstolen må sikre at barnet ikke blir utsatt for vold eller overgrep. Domstolen må ta slike beskyldninger […]

Les hele artikkelen...