Hvordan bli eiendomsadvokat?

Hva er en eiendomsadvokat, og hvordan blir man det?

En eiendomsadvokat er en advokat som spesialiserer seg innen en eller flere ulike sakstyper innenfor eiendomsrett. Her kan du lese om hva en eiendomsadvokat arbeider med, og hva du må gjøre for å kunne få en slik karriere.

En advokat som er spesialisert på eiendomsrett kan jobbe i alt fra et lite og spesialisert firma, til de store advokatfirmaene på Aker Brygge eller i de fire enorme revisjonsselskapene. Noen jobber også som bedriftsadvokater, for eksempel i et stort eiendomsselskap eller hos en stor entrepenør. Mange store selskaper har behov for slik kompetanse.

Hva gjør en eiendomsadvokat?

Det kan være alt som har med eiendomsrettslige problemstillinger å gjøre. Noen jobber spesialisert med ekspropriasjon, andre jobber med eiendomsskatt, andre arbeider med næringseiendom eller kjøp av andre store eiendommer. I de mindre advokatselskapene er det mer vanlig at eiendomsadvokater jobber med boligrelaterte problemstillinger slik som tvister som har med naboer, håndverker eller boligen å gjøre, for eksempel ved funn av feil ved boligen etter kjøp, hvor man kan ha krav på erstatning eller prisavslag (i noen tilfelle heving).

Hvordan blir man eiendomsadvokat?

For å bli advokat i Norge så må du studere en master i rettsvitenskap ved et av universitetene. I noen tilfelle kan utdanning fra andre land godkjennes. Du finner mer informasjon om dette her. Når du er ferdig på jussen så er du jurist. I etterkant av dette bør du typisk sikte deg inn mot en advokatfullmektigstilling i eiendomsavdelingen til et stort eller mellomstort advokastfirma, eventuelt i et lite og spesialisert firma. Etter to år, og noen rettssaker, samt advokatkurset, så kan du søke om å få bevilling som advokat. Eiendomsadvokat er i seg selv ikke en beskyttet tittel, men mer som en beskrivelse av en advokat som jobber mye med eiendomsjuss.

Kilde: Eiendomsrett.no